DUYURULAR

DEVLET DESTEKLERİ // İhracata Yönelik Devlet Yardımları Hk. "ÖNEMLİDİR"
( 18 Ekim 2018 Perşembe )

Bilindiği üzere, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün uhdesinde başvuru mercii olarak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin (İBGS) tanımlandığı; Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi, Uluslar arası Nitelikteki Yurtiçi Fuar Katılımlarının Desteklenmesi, Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality, Tasarım, Pazara Giriş Belgeleri, Yurt Dışı Birim, Marka, Tanıtım ve UR-GE gibi birçok başlıkta ihracata yönelik devlet yardımları bulunmaktadır.

İhracata Yönelik Devlet Yardımları ilgili olarak Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 17 Ekim 2018 tarihli yazıda;

“Bilindiği üzere, 12 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı KarardaDeğişiklik Yapılmasına Dair Karar” uyarınca; Türkiye'de yerleşik kişiler arasında yapılan alım-satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamamaktadır. Bu çerçevede, "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı’na dayanılarak Genel Müdürlüğümüz uhdesinde yürütülen programlar kapsamında destek başvurusuna konu yurt içinde gerçekleştirilen harcamalara ilişkin tüm harcama belgelerinin (sözleşme, fatura ve ödeme belgesi) Türk Lirası cinsinden belirlenmesi gerekmekte olup; gerek Genel Sekreterliğiniz (İBGS) tarafından Bakanlığımıza, gerekse şirketler tarafından Genel Sekreterliğinize(İBGS) iletilen destek başvuru belgelerinin kısmen veya tamamen döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmesi halinde destek başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.“denilmektedir.

Anılan talimat kapsamında ihracata yönelik devlet yardımları destek başvurusunda bulunacak üyelerimizin mağduriyet yaşamamaları için harcama belgelerini yukarıda belirtilen hususlara uygun olarak yapması önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN

Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: İlhan Uncu