DUYURULAR

DEVLET DESTEKLERİ // 2014/8 Sayılı UUE Değişikliği
( 30 Ekim 2018 Salı )

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 26/10/2018 tarihli yazıda; 2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine ilişkin Kararın Uygulama Usul Esasları Genelgesi’nde 18/10/2018 tarihli Bakanlık onayı ile değişiklik yapıldığı bildirilmiştir. Bu çerçevede, 2014/8 Sayılı Karar’ın 12. Maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“(3) Belge/sertifika/raporlara ilişkin fatura ve/veya ödeme belgelerin bedellerinin, faturayı düzenleyen kuruluşla yapılan sözleşme veya kuruluşun ayrıntılı hizmet fiyat listesinde belirtilen bedelden yüksek olması durumunda, destek tutarı sözleşme/fiyat listesindeki bedel üzerinden hesaplanır. Pazara girişte avantaj sağlayan test/analiz raporları için fatura, ödeme belgeleri, sözleşme veya hizmet fiyat listesi yerine EK 8 – Test/Analiz Raporlarına İlişkin İcmal Tablosu’nun ibraz edilmesi yeterlidir.”

Söz konusu Uygulama Usul Esaslarına, Değişiklik Tablosuna ve Ek-8 Test-Analiz Tablosuna aşağıdaki eklerden ulaşılabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN

Genel Sekreter Yardımcısı

Ekler:

1) Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

2) Değişiklik Tablosu

3) Ek-8 Test-Analiz Tablosu


Ayrıntılı Bilgi İçin: Dogus Turgul