DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Katar Serbest Bölge Otoritesi (QFZA)
( 17 Ekim 2019 Perşembe )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Katar Serbest Bölge Otoritesi (QFZA) tarafından 7 Ekim 2019 tarihinde iletilen bir mektupta, bahse konu organizasyonun Katar'daki dünya standartlarındaki serbest bölgeleri denetlemek ve işleyişini düzenlemek amacıyla kurulduğu ve küresel gelişmeyi hedefleyen firmalara fırsatlar sunduğu ifade edilmektedir.

Adı geçen otoritenin "Birlikte Büyümek" hedefi kapsamında kazan-kazan yaklaşımı temelinde Türk üreticileri ile ihracatçıları için orta doğu pazarına açılmada bir kapı teşkil etme amacına dikkat çektiği ve söz konusu hedefi gerçekleştirme yolunda karşılıklı mutabakatı destekleyecek bir mekanizma oluşturulmasının önerildiği dile getirilmektedir. Bahse konu iş birliği mekanizması çerçevesinde, tarafların sektör uzmanlarının bulunduğu bir çalışma grubu oluşturulması, hedef sektörlerin ve sektör ihtiyaçlarının belirlenmesi, ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik yasal altyapının ortaya konulmasını teminen olanakların araştırılması firmaların finansman ihtiyaçlarını ve üreticilerin tedarik zincirinin gözden geçirilmesi gibi iş birliği önerilerinin iletildiği bildirilmektedir.

Bahse konu hususlara ilaveten, QFZA ile oluşturulacak iş birliği mekanizmasının petrokimya hammaddeleri ve enerji sektöründe firmalara rekabetçi fiyat avantajı, birinci sınıf lojistik kapasitesi, müşteriye özel tasarlanan teşvikler ve bölgesel tercihli ticaret anlaşmalarına erişim gibi faydalar sağlayacağı hususları da ayrıca belirtilmekte olup, bu yönde iş birliği geliştirilmesine ve anılan otorite tarafından iletilen önerilere ilişkin görüş ve önerilerin bildirilmesi istenmektedir.

Bu çerçevede, QFZA ile bu yönde iş birliği geliştirilmesi ile anılan otorite tarafından iletilen önerilere ilişkin görüş ve önerilerin 18 Ekim 2019 tarihi öğlene kadar TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize ( enformasyon@eib.org.tr ) gönderilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Görüş Değerlendirme Formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız