DUYURULAR

MEVZUAT // Tasarım Desteği Genelge Ekleri ve Tebliğ Değişikliği Hk.
( 27 Nisan 2018 Cuma )

2018/4 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2008/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 26/04/2018 tarih ve 30403 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede, 2008/2 Sayılı Tebliğ’in 16. maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir;

“(3) 6/A maddesi kapsamında tasarım ve ürün geliştirme projeleri desteklenen şirketler, proje süresince herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan anılan maddede yer alan destek unsurlarını içeren başka bir destek programından yararlandırılmaz”

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sonuçlandırılmamış başvurular için 16 ncı maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.”

Ayrıca, mezkur Tebliğ’e ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarına ait Genelgeye dair 10/04/2018 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeler kapsamında Genelge ekleri Ek1, Ek2, Ek4, Ek7, Ek8, Ek9, Ek10 ve İşbirliği Kuruluşları için Başvuru Formunda yapılan değişiklikler 17/04/2018 tarihinde uygun görülerek onaylanmıştır. Genelge eklerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN

Genel Sekreter Yardımcısı


Ayrıntılı Bilgi İçin: Murat Tuncel