DUYURULAR

GENEL DUYURU // Helal Belgelendirme
( 15 Eylül 2020 Salı )

Helal Akreditasyon Kurumundan (HAK) alınan yazıda, Kurumun İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) bağlı kuruluşu olan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) standardizasyon yaklaşımı çerçevesinde helal ürün ve hizmet belgelendirmesinin akreditasyonu faaliyetini yürüttüğü, yurt içinden ve dışından kendisine gelen helal akreditasyon başvuruları başta pek çok İİT üyesi ülke olmak üzere uluslararası alanda kabul gören SMIIC helal standardizasyon yaklaşımı uyarınca işleme alındığı ve bu başvuruların hem SMIIC standartları hem de ilgili ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, helal belgelendirmesi alanında güvenilir akreditasyon mekanizması kurulması çalışmaları çerçevesinde: HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kamu kuruluşlardan alınacak belgelerin “KOSGEB-İşletme Geliştirme Destek Programı Belgelendirme Desteği” kapsamına alındığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum veya kuruluşlardan alınacak belge ücretleri ve ayrıca, müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, test ücreti de destek kapsamında olup, destek oranı % 60’tır.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Destek ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız