DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // İhracatçının Sesi Anketi
( 17 Eylül 2020 Perşembe )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda; Ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde, ekonomi hedefleri doğrultusunda ülkemizin güçlenmesi ve ihracatın artmasının büyük önem arz etmekte olduğu, bu amaçla Türk Eximbank ve TİM başta olmak üzere, diğer paydaşlar ile birlikte ihracat stratejisine yeni bir yön vermek ve bu ekosistemi örnek başarılı ülke modellerine benzer şekilde geliştirmek için bir dönüşüm projesi başlatıldığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla; bahse konu projenin şekillenmesi ve stratejinin belirlenmesinde ihracatçılarımızın önerileri ve katkılarından faydalanılmasının planlanması hasebiyle; TİM ve Türk Eximbank işbirliğinde bir anket hazırlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, ihracatçılarımızın sesinin duyurulmasında da önemli bir fırsat yaratacağı düşünülmekte olan söz konusu ankete https://tim.org.tr/tr/anket adresinden ulaşılabilmekte olup tüm üyelerimizin katılımları beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter