DUYURULAR

MEVZUAT // 2006/4 Sayılı Tebliğ'in UUE Değişikliği Hk.
( 27 Ağustos 2019 Salı )


Sayın Üyemiz

2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe ilişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin 7.maddesi, şirketlerin Marka/TURQUALITY destek programı kapsamına alınmasına yönelik koşulları düzenlemektedir.

Söz konusu 7. maddenin 4.fıkrası, 23.08.2019 tarihi itibariyle: “Başvuruda bulunan şirketlerin (ihraç kayıtlı satışları ile organik bağı bulunan şirketler dahil) son üç takvim yılında ihracat yapmış olması şartıyla, başvuru tarihi itibariyle ortalama ihracat tutarının 3 Miyon USD’ın üzerinde olması”şeklinde düzenlenmiştir.

Bahse konu Genelgenin güncel haline https://www.ticaret.gov.tr ve www.turquality.com.tr internet sayfalarından ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: Tugce Cevik