DUYURULAR

DEVLET DESTEKLERİ // Yurtiçi Fuar Destekleri Hk.
( 29 Mayıs 2018 Salı )


Bilindiği gibi 2014/4 Sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurtiçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar çerçevesinde, Bakanlığımızca destek kapsamına alınan fuarlara katılan Türkiye’de yerleşik firmaların yer kirası ve stant masrafları 30.000 TL’ye kadar %50 oranında karşılanmaktadır.

Bakanlığımızdan alınan 28.05.2018 tarihli talimatlarında;

“Söz konusu fuarlara katılan Türkiye’de yerleşik firmaların destekten yararlanabilmesini teminen;

- Fuar organizatörlerince katılım fiyatının TL olarak belirlenmesi,

- Stant masrafları ile ilgili fiyatların TL olarak belirlenmesi,

- Faturalandırmanın TL olarak yapılması,

- Tahsilat işleminin de TL olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Söz konusu işlemlerin kısmen veya tamamen döviz ile gerçekleştirilmesi durumunda, yabancı para esas alınarak yapılan sözleşme, fatura ve ödeme belgeleri destek kapsamına dahil edilmeyecektir.” denilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN

Genel Sekreter Yardımcısı


Ayrıntılı Bilgi İçin: Okan Okay