DUYURULAR

MEVZUAT // İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik
( 19 Eylül 2020 Cumartesi )

Bilindiği üzere; 7221 sayılı Kanunla 20 Şubat 2020 tarihinden geçerli olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’na eklenen Ek 12. Madde ile, taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı değişikliği sonucunda, değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamının değer artış payı olarak alınmasına yönelik yasal düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu değişiklikle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan “ İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik ” 15/09/2020 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olup; konuya ilişkin Birliklerimiz Mali Danışmanı Mustafa BULUT tarafından hazırlanan bilgi notuna buradan ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter