DUYURULAR

GENEL DUYURU // RSS-Kapıkule Zorunlu Uygulamac
( 19 Eylül 2020 Cumartesi )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda, Sayın Ticaret Bakanımız Ruhsar PEKCAN'ın talimatı çerçevesinde Cumhurbaşkanlığınca takip edilen, Bakanlığın 17 eyleminden biri olan Randevulu Sanal Sıra (RSS) Sistemi ile kara gümrük kapılarında yol kenarlarında oluşan TIR sıralarının sanal hale getirilerek Bakanlıkça yönetilen, insansız işleyebilen, şeffaf, güvenilir ve objektif bir sıra yönetim sistemi kurulmasının amaçlandığı belirtilmekte ve 13/08/2020 tarihi itibariyle gönüllülük esasıyla, isteyen tüm sürücülerin Kapıkule Gümrük Kapısından çıkış işlemlerini RSSS ile gerçekleştirebileceği canlı uygulamanın başlamış olduğu ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, 15/09/2020 günü saat 24:00 itibariyle Kapıkule Gümrük Kapısından yapılacak tüm çıkış işlemlerinin RSSS ile gerçekleştirileceği ve belirtilen saate kadar pager almış olup bekleme alanı (GTİ TR parkı) içinde veya yol kenarındaki perondan aldıkları barkod ile Kapıkule'deki diğer TIR parkları içerisinde bekleyen tüm araçların çıkış işlemlerine devam edileceği, anılan saatten soma RSSS iş akışı dışındaki sıra sistemlerinin kullanılamayacağı bildirilmektedir.

Sisteme ilişkin detaylı bilgiler https://ticaret.gov.tr/duyurular/randevulu-sanal-sira-sistemi-rss-projesi adresinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter