DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Türkiye-Bangladeş 5. Dönem KEK Toplantısı
( 16 Ekim 2019 Çarşamba )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda, Türkiye-Bangladeş Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 5. Dönem Toplantısı'nın, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile Bangladeş Maliye Bakanı A.H.M.Mustafa Kamal'ın eşbaşkanlıklarında 19-20 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara'da yapılmasının planlandığı belirtilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, Türkiye-Bangladeş 4. Dönem KEK Toplantısı'nın 11-12 Kasını 2012 tarihlerinde Dakka'da gerçekleştirildiği ifade edilmekte olup, söz konusu toplantıda imzalanan Mutabakat Zaptı'nın bir örneği bağlantıda sunulmaktadır.

Bu kapsamda, 5. Dönem KEK Toplantısı'na yönelik olarak anılan Ticaret Bakanlığınca yapılacak hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere;

- Görev ve yetki alanlarına giren konularda iki ülke arasındaki ilişkiler,
- KEK 4. Döneni Toplantısı Protokolünde yer alan hususlara ilişkin kaydedilen gelişmeler,
- Bangladeş ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizde varsa sorunlar ve çözüm önerileri ile KEK 5. Dönem Toplantısı'nda gündeme getirilmesinde fayda görülen konular,
- KEK 5. Dönem Toplantısı sonucunda imzalanması öngörülen Protokolde yer alması talep edilen hususlar (İngilizce ve Türkçe olarak),

talep edilmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlardaki görüşlerinizin 24 Ekim 2019 tarihine kadar TİM’e iletmek üzere Genel Sekreterliğimize ( enformasyon@eib.org.tr ) gönderilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

KEK 4. Dönem Mutabakat Zaptına ulaşmak için tıklayınız