DUYURULAR

DEVLET DESTEKLERİ // Yurt Dışı Birim Mevzuat Değişikliği
( 29 Ağustos 2019 Perşembe )


T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 28.08.2019 tarihli yazıda; 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’e İlişkin Uygulama Usul Esaslarına Ait Genelge eklerinden Ek-4’te (Tanıtım desteği için ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeler) , 27.08.2019 tarihli Bakanlık onayı ile değişiklik yapıldığı bildirilmiştir.

Söz konusu değişiklik kapsamında; “Fatura ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi” ifadesi, “Fatura ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi (Faturalandırma işleminin özeti niteliğindeki ekstre de kabul edilir)” şeklinde genişletilmiştir.

Bahse konu Genelgenin ilgili ekinin güncel haline Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesinden ( https://www.ticaret.gov.tr ) ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN

Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: Fulya Aydın