DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Hatırlatma - Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi Projesi
( 18 Nisan 2019 Perşembe )

Ticaret Bakanlığımızın 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Tebliği çerçevesinde Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) tarafından üye ihracatçı firmalarının teknik kapasitelerini geliştirebilmek amacıyla bir proje başlatılacaktır. “Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi” adı verilen proje kapsamında sınırlı sayıda firmanın (10 – 25 arası) ortak ihtiyaçlar çerçevesinde bir araya getirilmesi planlanmaktadır.

Proje katılımcısı firmalarımız öncelikli olarak profesyonel bir danışmanlık şirketi tarafından ihtiyaç analizi çalışmasına tabi tutulacaktır. İhtiyaç analizi çalışması sonuçlarına göre kurgulanacak eğitim ve teknik danışmanlık faaliyetleri ile projeye katılım sağlayacak firmalarımızın planlama ve üretim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi, sosyal uygunluk ve tasarım gibi alanlarda kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bahse konu projeye katılacak firmalarımız %75 oranında devlet desteğinden yararlandırılacak olup, katılımcı firmalar katılacakları her faaliyet için sadece % 25'lik tutarı ödeyeceklerdir. Söz konusu projeye katılım sağlamak isteyen firmalarımızın ekli dokümanları 19 Nisan 2019 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Ege İhracatçı Birlikleri, Sanayi ve Maden Sektörleri Şubesi'ne iletmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yrd.  

 

İletişim Bilgileri

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği – Sanayi ve Maden Sektörleri Şubesi

Atatürk Cad. No:382 Alsancak 35220 İzmir

Tel: 90 232 488 61 66

Faks: 90 232 488 61 00

E-posta: konfeksiyon@eib.org.tr

 

Ekler

1. UR-GE Projesi Katılımcı Şirketler Bilgi Formu (EK I-B)

2. UR-GE Projesi Katılımcı Şirket Talep Yazısı (EK I-C)

 

Önemli Notlar

1. Firmalarımızın ihtiyaç analizi, eğitim/danışmanlık programı faaliyetleri Birliğimiz tarafından belirlenecek kurum/kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecektir.

2. EHKİB proje başvurularını değerlendirme ve gerekli gördüğünde reddetme hakkını saklı tutar.

3. Projede yer alacak firmaların EHKİB üyesi olması gerekmektedir.

4. Ek'te bulunan UR-GE Projesi Katılımcı Şirket Talep Yazısı (EK I-C) kaşeli, şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi adı, unvanı ve tarih yazılarak imzalı olarak tarafımıza kargo ile gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Çağlayan Karataş