DUYURULAR

Ege Demir - Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Duyuruları


Bütün Kelimeler ||| Herhangi Bir Kelime

 

SEKTÖREL DUYURU // Kanada Korunma Önlemi Soruşturması Nihai Karar
(Duyuru Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma )

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT) tarafından 7 ürün grubunda (63 tarife pozisyonu altında) yer alan çel ....
(Okuma Sayısı: 3)

SEKTÖREL DUYURU // İhracı Kayda Bağlı Mallar -Bakır Döküntü ve Hurdaları
(Duyuru Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma )

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, meri İhracat Rejimi Kararı’nın 3. maddesi çerçevesinde İhracat Yönetmeliği’nin 19. maddesinin Bakanlığımıza verdiğ ....
(Okuma Sayısı: 5)

SEKTÖREL DUYURU // ABD Filmaşin ve Boru Anti-Damping Önlemi İGGS
(Duyuru Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma )

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazılarda;

- Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli “Kesiti Dikdörtgen veya Kare Şeklinde O ....
(Okuma Sayısı: 5)

GENEL DUYURU // Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması
(Duyuru Tarihi: 20 Mayıs 2019 Pazartesi )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda; sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temm ....
(Okuma Sayısı: 40)

SEKTÖREL DUYURU // Kanada-Anti-Damping Önlemi Gözden Geçirme Soruşturması
(Duyuru Tarihi: 20 Mayıs 2019 Pazartesi )

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Kanada tarafından ülkemiz menşeli “Demir veya Çelikten Borular/İçi Boş Profiller” ithalatına karşı 2003 yılından b ....
(Okuma Sayısı: 12)

SEKTÖREL DUYURU // Türkiye'den ABD'ye Çelik Ürünleri İhracatında Gümrük Vergileri Düşüşü
(Duyuru Tarihi: 20 Mayıs 2019 Pazartesi )

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump tarafından ABD'nin Türkiye'den yaptığı çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisini ....
(Okuma Sayısı: 13)

GENEL DUYURU // Kenya Türkiye Ticaret Merkezi
(Duyuru Tarihi: 17 Mayıs 2019 Cuma )

TİM ve İhracatçı Birlikleri iştiraki “Turkish Trade Center A.Ş.”den alınan yazıda, Türkiye'nin 2023 ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda, Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) ....
(Okuma Sayısı: 143)

SEKTÖREL DUYURU // Steelorbis E-Ticaret Sitesi Üyelik Desteği
(Duyuru Tarihi: 16 Mayıs 2019 Perşembe )

2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Hakkında Tebliğ kapsamında Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (EDDMİB) üyesi firmalara yönelik olarak Steelor ....
(Okuma Sayısı: 40)

TOPLANTI // Malezya / Anti-Damping
(Duyuru Tarihi: 13 Mayıs 2019 Pazartesi )

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (Bakanlık) tarafından Singapur ve ülkemiz menşeli “İnşaa ....
(Okuma Sayısı: 42)

GENEL DUYURU // Gümrük Vergileri ve Tarife Kontenjanı Uygulanması Hk
(Duyuru Tarihi: 09 Mayıs 2019 Perşembe )

Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürl ....
(Okuma Sayısı: 202)

İSTATİSTİK // EDDMİB Nisan Ayı İstatistikleri
(Duyuru Tarihi: 09 Mayıs 2019 Perşembe )

2018-2019 yılları Ocak-Nisan döneminde Türkiye geneli ihracat ile Ege Demir Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliğimizce kayda alınan demir ve demirdışı metaller sektörü ihrac ....
(Okuma Sayısı: 63)

MEVZUAT // İhracat 2019/3 Sayılı Tebliğ Hk.
(Duyuru Tarihi: 08 Mayıs 2019 Çarşamba )

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda, İhracat 2006/7 sayılı “İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ” ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi’nin 17. sır ....
(Okuma Sayısı: 74)

SEKTÖREL DUYURU // Avustralya İnşaat Demiri
(Duyuru Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi )

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Avustralya Anti-Damping Komisyonu tarafından ülkemiz menşeli “inşaat demiri” (7213.10.00, 7214.20.00, 7227.90.10, ....
(Okuma Sayısı: 123)

SEKTÖREL DUYURU // Arjantin'de Yürütülmesi Planlanan Demiryolu Yenileme Çalışmaları
(Duyuru Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma )

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Buenos Aires Ticaret Müşavirliği tarafından Arjantin İçişleri, Kamu İşleri ve Barınma Bakanlığı yetkilileriyle ger ....
(Okuma Sayısı: 126)

TOPLANTI // 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu / Çalışma Raporu
(Duyuru Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba )

İlgi: 21.03.2019 tarihli duyurumuz.

Bilindiği üzere, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin 2018 yılı Olağan Genel Kuru ....
(Okuma Sayısı: 131)

TOPLANTI // 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
(Duyuru Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma )

İlgi:21/03/2019 tarih, 2027 sayılı duyurumuz.

Bilindiği üzere, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısının 18 Nisan 2019 ....
(Okuma Sayısı: 174)

SEKTÖREL DUYURU // İthalat Rejimi Kararına Ek Karar-Alaşımsız Çelikten Çubuklar
(Duyuru Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma )

19.04.2019 tarihli Resmi Gazete’de “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” (Karar Sayısı: 956) yürürlüğe girmiştir. Bahse konu karar ile ekte sunulan II sayılı listede yer alan alaş ....
(Okuma Sayısı: 177)

TOPLANTI // 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı-DEMİR
(Duyuru Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma )

İlgi: 13/03/2019 tarih, 1786 sayılı duyurumuz.

Birliklerimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantıları tarihleri ile dikkat edilmesi gereken hususlar ilgi’d ....
(Okuma Sayısı: 211)

İSTATİSTİK // EDDMİB Mart Ayı İstatistikleri
(Duyuru Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe )

2018-2019 yılları Ocak-Mart döneminde Türkiye geneli ihracat ile Ege Demir Demirdışı  Metaller İhracatçıları Birliğimizce kayda alınan demir ve demirdışı metaller sektörü ....
(Okuma Sayısı: 212)

TOPLANTI // Genel Kurul Listeleri-Demir
(Duyuru Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba )

Bilindi ğ i üzere, ilgi’de kayıtlı duyumuzda Ege Demir ve Demirdışı Metaller İ hracatçıları Birli ğ i’nin Ola ğ an Genel Kurul Topl ....
(Okuma Sayısı: 362)


(1 / 22) Önceki Sayfa / Sonraki Sayfa