DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // ABD Telafi Edici Vergi Önlemi-İnşaat Demiri
( 04 Eylül 2019 Çarşamba )

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli “inşaat demiri” (7213.10, 7214.20 ve 7228.30 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı 15 Eylül 2014 tarihinden bu yana telafi edici vergi önlemi uygulandığı; Dünya Ticaret Örgütü Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması’nın ilgili hükümlerine göre, ithalatçı ülke otoritelerince önlemin devamının gerekliliğini incelemek amacıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması ( sunset review ) başlatılmasına hükmedilmemesi halinde, yürürlükte olan bir önlemin 5 yılın sonunda yürürlükten kalktığı bildirilmiştir.

Yazıda devamla, 3 Eylül 2019 tarihli ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanan bildirimde, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından, ülkemiz menşeli “inşaat demiri” ithalatına karşı uygulanmakta olan telafi edici vergi önleminin gözden geçirilmesini teminen 2019 yılı Ekim ayı içerisinde nihai gözden geçirme soruşturması başlatılacağının belirtildiği; soruşturmanın resmi açılışını müteakip yeniden bilgilendirme yapılacağı iletilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

3 Eylül 2019 tarihli resmi gazete bildirimine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Eda Biricik