DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Kanada Ticaret Politikası Önlemi
( 11 Eylül 2019 Çarşamba )

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Ottava Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bilgiye istinaden halihazırda Kanada tarafından ülkemiz menşeli demir-çelik ürünlerinden “İnşaat Demiri”, “İçi Boş Yapı Profilleri”, “Dikişli Karbon Çelik Boru” ve “Petrol Boruları” ithalatına karşı anti-damping, “Kalın Sac” ve “Paslanmaz Çelik Tel” ithalatına karşı ise korunma önlemleri uygulanmakta olduğu, son zamanlarda Kanada makamları tarafından yapılan açıklamalar ışığında, yakın gelecekte muhtelif demir-çelik ürünlerimizin yeni ticaret politikası önlemi soruşturmalarına konu olabileceği, bu kapsamda, Kanada’ya ülkemizden en fazla ihraç edilen ürün grubunun demir-çelik olduğu dikkate alınarak, Kanada tarafından ülkemiz menşeli ürünlere karşı alınabilecek ticaret politikası önlemlerinden en az seviyede etkilenilmesinin sağlanabilmesini teminen demir-çelik ve alüminyum ihracatı yapan firmaların;

- Kanada Maliye Bakanlığı, Kanada Sınır Hizmetleri Kurumu ve Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin soruşturma duyurularını düzenli olarak takip etmelerinde,
- Ticaret politikası önlemi soruşturmaları açıldığında öngörülen süreler içerisinde savunma yapmalarında, kamu dinleme toplantılarına avukatlarıyla/danışmanlarıyla birlikte fiilen iştirak etmelerinde,
- Kanadalı distribütörleri ve ithalatçılarını mümkün olduğunca sürece dahil etmelerinde,
- Sektör temsilcilerinin Kanadalı makamları ziyaret ederek, çevreci üretim süreçleri, Kanada standartlarına uyum ve benzeri konularda bilgilendirme yapmalarında ve
- Tüm bu süreçlerde firmaların birbirleriyle koordineli hareket etmesinde yarar görüldüğü bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Vekili

Ayrıntılı Bilgi İçin: Eda Biricik