DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Güney Afrika Cumhuriyeti-Cıvata ve Vida Rekabet Avantajı
( 05 Ağustos 2019 Pazartesi )

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından 1 Mart 2019 tarihinde muhtelif cıvata ve vida ürünleri (7318.15.41, 7318.15.42 ve 7318.16.30 GTİP kodlu) ithalatına karşı başlatılan korunma önlemi soruşturmasında Dünya Ticaret Örgütü’ne yapılan 11 Temmuz 2019 tarihli bildirim ile soruşturma kapsamındaki ürünlere 200 gün süreyle uygulanmak üzere %102.10 oranında geçici önleme hükmedildiği bildirilmiştir.

Öte yandan, ülkemiz DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti’nin söz konusu ürünler ithalatındaki payının %3'ün altında olması sebebiyle söz konusu önlemlerden muaf tutulmuş olup, bu oranın üzerine çıkılması halinde önlem kapsamına alınacaktır. Söz konusu gelişmenin, bahse konu ürünü ihraç eden firmalara Güney Afrika Cumhuriyeti pazarında rekabet avantajı sağlayabileceği öngörülmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: Eda Biricik