DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Fas Sıcak Haddelenmiş Sac Korunma Önlemi Soruşturması
( 14 Haziran 2019 Cuma )

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Fas Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Sayısal Ekonomi Bakanlığının internet sitesinde 24.05.2019 tarihinde yayımlanan 10/19 sayılı kamuoyu duyurusunda (Ek-1), Fas’lı “Maghreb Steel” firmasının başvurusu üzerine “sıcak haddelenmiş sac” ithalatına karşı korunma önlemi soruşturmasının başlatılmasına karar verildiği, 29 Mayıs 2019 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesine soruşturmanın başlatıldığına ilişkin bildirim yapıldığı iletilmiştir.

Yazıda devamla, yapılan bildirimde soruşturmanın 72.08, 72.11.13, 72.11.14, 72.11.19, 72.25.30, 72.25.40, 72.26.20.00.11, 72.26.20.00.21, 72.26.20.00.30, 72.26.20.00.40, 72.26.20.00.51, 72.26.20.00.52, 72.26.20.00.59, 72.26.91, 72.26.99.90.91 ve 72.26.99.90.99 GTİP'li ürünleri kapsayacağı, anılan Bakanlık tarafından soruşturma sürecinde kullanılacak soru formlarının başvuruda yer verilen yerel üreticilere ve ithalatçılara iletileceği, ilgili diğer taraflar arasında soru formu doldurmayı talep eden olması durumunda soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (17 Haziran 2019 saat 16.00’ya kadar) Bakanlık ile irtibata geçmesi gerektiği, konunun ilgilendirdiği diğer tarafların soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içerisinde (04 Temmuz 2019 saat 16.00’ya kadar) Bakanlığa karşı kendilerini ilgili taraf olarak tanıtması ve görüş ve yorumlarını göndermesi gerektiği, konu hakkında kamu dinleme toplantısı düzenlenebileceği, soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren 9 ay içerisinde sonuçlandırılacağı ve bu sürenin özel koşullardan dolayı 12 aya kadar uzatılabileceği; soruşturma ile ilgili hususlara ilişkin Bakanlığın kamuoyu duyurusunda belirtilen ilgili birim ile temasa geçilebileceği belirtilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı’nın “Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) “Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan “TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesi önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

İhracatçı soru formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

İhracatçı soru formu ekine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Kamuoyu duyurusuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Açılış raporuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Eda Biricik