DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Petrol Boruları-OCTG Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri
( 14 Haziran 2019 Cuma )

Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli “Petrol Boruları-OCTG” (7304.29, 7304.39, 7304.59, 7305.20, 7305.31, 7306.29, 7306.30 ve 7306.50 GTİP’li) ithalatına karşı 5 Eylül 2014 tarihinden bu yana anti-damping önlemi; 18 Temmuz 2014 tarihinden bu yana ise telafi edici vergi (sübvansiyona karşı önlem) uygulandığı iletilmiştir.

Yazıda devamla, ABD’nin ilgili mevzuatları uyarınca anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarında dampingin/sübvansiyonun mevcudiyeti ile zararın mevcudiyeti iki ayrı kurum tarafından incelendiği, ABD Ticaret Bakanlığı-Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından dampingin ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik; Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından ise mevcut damping ve sübvansiyon uygulamalarının ABD yerli üretimine zarar verip vermediğine yönelik ayrı soruşturmalar yürütüldüğü belirtilmiştir.

ITA tarafından 3 Haziran 2019, ITC tarafından ise 4 Haziran 2019 tarihli ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanan ülkemiz menşeli petrol boruları ithalatına uygulanmakta olan anti-damping ve telafi edici vergi önlemlerine nihai gözden geçirme (Sunset Review) soruşturması başlatıldığı; bu süreçte ITA ve ITC’nin, ilgili taraflarca verilen cevapların “yeterli” olup olmadıklarının incelenmesini müteakip bir “tam gözden geçirme soruşturması” (full review) veya bir “hızlandırılmış gözden geçirme soruşturması” (expedited review) yürütülmesine karar vereceği; bahse konu cevapların yeterli sayılabilmesi için ülke hükümetinin yanı sıra soruşturma konusu ürün ihracatçısı firmaların da nihai gözden geçirme soruşturmasına taraf olması gerektiği iletilmiştir. İhracatçı ülke hükümeti ile firmaların soruşturmaya taraf olmaması ya da taraf olmalarına rağmen verdikleri cevapların “tam ve kapsamlı” (complete substantive responses) niteliği bulunmaması durumunda; ABD otoritelerince “tam gözden geçirme soruşturması” (full review) yerine “hızlandırılmış gözden geçirme soruşturması” (expedited review) yürütülmesine karar verilebildiği; hızlandırılmış gözden geçirme soruşturmasının yürütülmesi durumunda; mezkur otoritelerin soruşturmaya ilişkin kararlarını “mevcut en iyi bilgilere” (facts available)dayanarak aldıkları belirtilmiştir.

Bu kapsamda, dampingin/sübvansiyonun mevcudiyetini değerlendirecek olan ITA’nın yürüteceği soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin, soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasından itibaren (4 Haziran 2019) en geç 10 gün içerisinde ITA ile temasa geçerek soruşturmaya taraf olma niyetlerini yazılı olarak sunmaları gerekmektedir. Taraf olunmasını müteakip ilgili tarafların “tam ve kapsamlı” (complete substantive responses) yanıtlar sunabilmeleri için soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasından itibaren 30 gün içerisinde ABD’nin 19 CFR 351.218 (d)(3) simgeli mevzuatında yer alan soruları yanıtlayarak ABD makamlarına sunmaları gerekmektedir.

Ayrıca, zararın mevcudiyetini değerlendirecek olan ITC’nin yürüteceği soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasından itibaren (3 Haziran 2019) 21 gün içerisinde ITC ile temasa geçerek soruşturmaya taraf olma niyetlerini yazılı olarak sunmaları ve 30 gün içerisinde ise Resmi Gazete’de yer alan soruları cevaplayarak ITC’ye iletmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

ITC açılış bildirimine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

ITA açılış bildirimine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

İlgili mevzuata ulaşmak için lütfen tıklayınız.


Ayrıntılı Bilgi İçin: Eda Biricik