DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Korunma Önlemi Soruşturması-Kanada/Kalın Levha ve Paslanmaz Çelik Tel
( 09 Eylül 2019 Pazartesi )

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT) tarafından 11 Ekim 2018 tarihinde 7 ürün grubunda (kalın levha, inşaat demiri, petrol ve doğalgaz boruları, sıcak haddelenmiş sac, boyanmış çelik, paslanmaz çelik tel ve filmaşin) yer alan çelik ithalatına karşı başlatılan korunma önlemi soruşturması neticesinde “kalın levha” ve “paslanmaz çelik tel” ürün gruplarında 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere korunma önlemine hükmedildiği iletilmiştir. Öte yandan bahse konu soruşturma kapsamında önlem uygulanmasına karar verilen ürünlerin tedariki için yurt içinde en az bir kaynak veya söz konusu ürünlerin yurt içinde üretilmesi için makul ve ticari olarak uygulanabilir bir plan olup olmadığına karar vermek üzere CITT tarafından bir başlatılan soruşturmanın neticesinde, CITT tarafından ekli listede yer alan ürünlerin önlemden hariç tutulmasının önerildiği bildirilmiştir.

Yazıda devamla, Ottava Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıda, Kanada Maliye Bakanlığı’nın internet sayfasında yer alan 23 Ağustos 2019 tarihli açıklamada, özetle;

- CITT tarafından yürütülen soruşturma (exclusions inquiry) sonucunda önlemden muaf tutulması önerilen ürünlerin tümünün önlemden muaf tutulduğu, anılan ürünlere karşı 2018 yılı Ekim ayından itibaren tahsil edilmekte olan ek vergilerin iade edileceği,

- Kanada Sınır Hizmetleri Kurumu’nun (CBSA) damping marjı hesabını kolaylaştırmak ve damping olup olmadığının tespitinde anılan Kuruma esneklik sağlamak amacıyla anti-damping mevzuatının tadil edildiği,

- 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere belirli alüminyum ürünlerinin İthali Kontrole Tabi Ürünler Listesine dâhil edileceği ve bu minvalde mevcut çelik ithalatı görüntüleme sistemine ilave olarak alüminyum ithalatı görüntüleme sistemi kurulduğu, bir başka ifadeyle çelikten sonra alüminyumda da “ithalat lisansı” uygulaması başlatılacağı, ayrıca Dışişleri Bakanlığı’nın bundan böyle ithalatçılardan, çelik ve alüminyum ithalatı hakkında ayrıntılı raporlar sunmalarını, ithalat verilerindeki olası hataları tespit etmelerini ve tutarsızlıkların kaynağını belirlemelerini isteyebileceği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

Önlemden muaf tutulan ürün listesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

23 Ağustos 2019 tarihli bildirime ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Eda Biricik