DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Çin'e Karşı Alınan Anti Dumping Önlemi (Organik Kaplanmış Çelik Ürünleri)
( 11 Haziran 2019 Salı )

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “bazı organik kaplanmış çelik ürünleri” (ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70 [TARIC code: 7210 70 80 11, 7210 70 80 91, 7212 40 80 01, 7212 40 80 21, 7212 40 80 91, 7225 99 00 11, 7225 99 00 91, 7226 99 70 11 and 7226 99 70 91]) ithalatına karşı yürütülen nihai gözden geçirme anti-damping soruşturması kapsamında yayımlanan kararda %13,7 ile %44,7 arasında değişen oranlarda nihai anti-damping vergisi önlemine hükmedildiği ve bu sonucun ülkemize bahse konu ürünün AB’ye ihracatında mezkûr ülke menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği bildirilmiş olup, konuya ilişkin resmi gazete nüshasına aşağıda sunulan link aracılığı ile ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

3 Mayıs 2019 tarihli Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi nüshasına ulaşmak için tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Eda Biricik