DUYURULAR

GENEL DUYURU // AB'ye Kuru Kayısı İhracatı
( 31 Temmuz 2019 Çarşamba )

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda;

- Avrupa Birliği (AB) hayvansal menşeli olmayan bazı yem ve gıdaların ithalatında resmi kontrollerin artırılmasına ilişkin 882/2004/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü'nün uygulanması bağlamında 669/2009/AT sayılı Komisyon Tüzüğü’nü tadil eden ve bir örneği ekte gönderilen 2019/1249/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 23 Temmuz 2019 tarihli ve L 195 sayılı nüshasında yayınlandığı,

- Anılan mevzuat değişikliği kapsamında, ülkemiz menşeli işlenmiş kayısı çekirdeklerinin siyanür tehlikesi nedeniyle söz konusu Tüzüğün I sayılı ekine eklenmesi, bahse konu ürünlere dair kontrol sıklığının %50 oranında belirlenmesi ve ülkemiz menşeli kuru kayısının AB’ye ihracatında sülfit riski açısından kontrol sıklığının %20’den %10’a indirilmesinin kararlaştırıldığı,

bildirilmekte ve konu ile ilgili üyelerimize bilgi verilmesi talep edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

EK:Tüzük (8 s.)


 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Ebru Üzülmez

-- Komisyon Uygulama Tuzugu_00010395.pdf