DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // AB Ülkelerine Kuru İncir/Fındık/Antep Fıstığı İhracatı
( 02 Ağustos 2019 Cuma )

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan yazıya atfen, Ticaret Bakanlığından alınan yazıda;

-84/2014 (EC) Sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği kapsamında Ek-1'de güncellenmiş GTİP numaraları belirtilen ülkemiz menşeli ürünlerin ( kuru incir, fındık ve Antep fıstığı ve bunlardan elde edilen ürünler ) Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatında, Bakanlığımız BİLGE sisteminde Sağlık Sertifikası ile birlikte Ek-2'de bir örneği gönderilen " Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu " varlığının da kontrol edileceği şekilde düzenlenme yapılmasının talep edildiği, ticari örnek veya laboratuvar örneği olarak gönderilen sevkiyatlar ile piyasaya sürülmemek üzere fuarlarda sergilenecek veya bilimsel amaçlı kullanılmak üzere gönderilen sevkiyatların kapsam dışında tutulduğu, kötüye kullanımı önlemek için söz konusu sevkiyatların brüt ağırlıklarının 30 kg'ı aşmaması şartının getirildiği,

-AB ülkelerine yapılan kuru incir, fındık ve Antep fıstığı ve bunlardan elde edilen ürünlerin ihracatında Sağlık Sertifikası aranmasına ilişkin BİLGE sisteminde gerekli düzenlemenin halihazırda yapıldığı, bu defa, yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda, brüt ağırlığı 30 kg ile sınırlı olmak üzere, ticari örnek, laboratuvar örneği, piyasaya sürülmemek üzere fuarlarda sergilenecek veya bilimsel amaçlı kullanılmak üzere gönderilen sevkiyatlar hariç olmak üzere, Ek-1'de 12'li GTİP'leri belirtilen eşyanın AB üyesi ülkelere ihracatında; gümrük idarelerince Sağlık Sertifikasına ilaveten Ek-2'de bir örneği gönderilen " Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu "nun da aranmasını sağlayacak şekilde sistemsel düzenleme yapılacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

 

 

EK:
-EK 1 Gtip Tablosu (4sf)
-Ko misyon Uygulama Tüzüğü (8sf)


 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Ebru Üzülmez

-- Komisyon Uygulama Tuzugu_00010413.pdf
-- GTIP TABLOSU_00010414.pdf