DUYURULAR

GENEL DUYURU // Dikili TDİOSB
( 19 Nisan 2019 Cuma )

Bilindiği üzere, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri öncülüğünde, Dikili’de jeotermal kaynakla ısıtılan sera işletmelerinin ve sanayisinin yer alacağı bir Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) kurulması yönünde çalışmalar yürütülmekte ve ilgili kurum/kuruluşlardan ön onay alınmış bulunmaktadır.

Bahsi geçen Dikili TDİOSB ile ilgili bilgilendirme sunumu ekte yer almaktadır. Ekte ayrıca bu projede yer almak isteyen sera üretici taahhütnamesi (Ek 1) ve sanayici taahhütnamesi (Ek 2) sunulmuştur.

Üretici parseli talep eden üyelerimizce ilgili taahhütnamenin 13.maddesinde yer alan planlanan/talep edilen işletme büyüklüğünün en az 20 dönüm, 14. maddesinde yer alan talep edilen parsel büyüklüğünün en az 25 dönüm, 15. maddesinde yer alan istihdam edilecek kişi sayısının ise dönüm başına bir kişi olacak şekilde doldurulması beklenmektedir.

Sanayici taahhütnamesi dolduracak üyelerimizce ise ilgili taahhütnamenin 21. maddede yer alan parsel büyüklüğünün en az 3 dönüm olacak şekilde doldurulması gerekmektedir. Taahhütnameler şahıs adına veya şirket adına doldurulabilir.

Taahhütnamelerde şahıs adına doldurulanlara T.C. kimlik numarası yazılması, şirket adına doldurulanlara ise şirket kaşesi imzası, ekinde ticaret sicil gazete ve imza sirküleri fotokopisinin eklenmesi beklenmektedir.

Yukarıda bahsi geçen Dikili TDİOSB’nde üretici/sanayici olarak yer almak üyelerimizce taahhütnamelerin doldurularak ıslak imzalı şekilde 06 Mayıs 2019 Pazartesi gününe kadar Genel Sekreterliğimizin Tarım1 Şubesine iletilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

e-imzalıdır
İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

EK:

1. Üretici Müteşebbis Taahhütnamesi, (indirmek için tıklayınız)

2. Sanayici Müteşebbis Taahhütnamesi, (indirmek için tıklayınız)

3. Sunum (indirmek için tıklayınız)

Adres:EİB Genel Sekreterliği (Tarım 1 Şubesi)

Atatürk Caddesi No:382 4. Kat 35220 Alsancak-İZMİR

Ayrıntılı Bilgi için:

Dr. Hitay BARAN: Proje KoordinatörüTel: 498 4234 / Cep tel: 0 533 296 99 97

Fatih ÜÇGÜN / DanışmanTel: 0 532 695 91 71

E-posta: hitay.baran@izto.org.tr; fatih@jeotermal.com

Ayrıntılı Bilgi İçin: Firat Bozkurt