DUYURULAR

TOPLANTI // Genel Kurul Toplantısı/TÜTÜN
( 26 Mart 2019 Salı )

İlgi:21/03/2019 tarihli duyurumuz.

Bilindiği üzere, ilgide kayıtlı duyumuzda Ege Tütün İhracatçıları Birliği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısının 8 Nisan 2019 Pazartesi Saat 16:00’da, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmaması halinde ise ikinci toplantısı 9 Nisan 2019 Salı günü saat 16:00’da gerçekleşeceği bildirilmiş ve Birliğimiz 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına katılabilecek firma listesi üyelerimiz ile paylaşılmıştı.

Söz konusu liste, Genel Sekreterliğimiz hizmet binasında askıya çıkarılmış olup, üç gün süreyle (27.03.2019 Çarşamba saat 08.30 ile 29.03.2019 Cuma saat 17.30 arasında) üyelerimizin incelemesine sunulacaktır. İlan süresince listeye yapılacak itirazlar Genel Sekreterliğimiz tarafından incelenecek ve en geç iki gün içinde karara bağlanacaktır.

Tüzel ve gerçek kişiler adına genel kurula katılacak temsil ve ilzama yetkili temsilcilerin, genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 3 iş günü öncesine kadar (03 Nisan 2019 Çarşamba günü saat 17:30’a kadar) Genel Sekreterlik kayıtlarına geçmiş olması kaydıyla verilecek ekteki temsilci görevlendirme yazılarını, imza sirkülerinin aslı ve fotokopisi ile birlikte Genel Sekreterliğimize sunmaları gerekmektedir (İmza sirküleri asılları görüldükten sonra firma yetkilisine iade edilecektir).

Ayrıca, genel kurula katılacak üyelerin genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 3 gün önce (05 Nisan 2019 Cuma günü saat 17:30’a kadar) varsa geçmiş dönemlere ait ve cari yıl itibariyle aidat borçlarını ödemiş olmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak aidat borcu ödemeleri toplantıya giriş hakkı vermemektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter


EK:
- Temsilci Bildirim Yazısı Örneği (1 sayfa)
- Katılım Bildirim Yazısı Örneği (1 sayfa)

Ayrıntılı Bilgi İçin: Firat Bozkurt

-- Katılım Bildirim Yazısı (Şahıs Firmaları İçin)_Tütün_00010133.docx
-- Temsilci Bildirim Yazısı (Tüzel Kişiler İçin)_Tütün_00010134.docx