DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Tütün Alımlarında Süre Uzatımı
( 04 Nisan 2019 Perşembe )

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan bir yazıda, Tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi alıcı firmaların 2018 ürün yılı üretici tütünlerinin teslim alınma süresinin uzatılmasıyla ilgili başvuruların değerlendirildiği belirtilerek, 30.12.2010 tarihli ve 27801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 08.12.2010 tarihli ve 6051 sayılı Kurul Kararının ekinde yer alan Tip Sözleşmenin 5/B maddesinin "Tütünler ALICI tarafından hazırlanacak program çerçevesinde en geç üretimi izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar teslim alınır. Taraflardan birinin gerekçeli olarak başvurması halinde Tarım ve Orman Bakanlığı bu süreyi uzatmaya yetkilidir." şeklindeki hükmü doğrultusunda, 29.03.2019 tarihli ve E. 1048403 sayılı onayla üretici tütünlerinin alıcılar tarafından teslim alınma süresi 15.04.2019 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Ayrıntılı Bilgi İçin: Firat Bozkurt