DUYURULAR

TOPLANTI // Kırgızistan'da Tarımsal Üretim ve Enerji Alanında Yatırım Olanakları Toplantısı
( 15 Şubat 2019 Cuma )

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’ndan alınan yazıda Türkiye–Kırgızistan İş Konseyi ev sahipliğinde Kırgızistan Cumhuriyeti Yatırımları Teşvik ve Koruma Ajansı Başkanı Şumkarbek Adilbek Uulu ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile 20 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 13:30 – 16:00arasında DEİK ofisinde (River Plaza, İstanbul) “Kırgızistan Cumhuriyeti’nde Tarımsal Üretim ve Enerji Alanında Yatırım Olanakları”başlıklı toplantı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Kırgızistan’da enerji, hayvancılık, seracılık, teknik tarım, gıda işleme vb. tarımsal üretim alanlarında yatırım olanakları hakkında ayrıntılı bilginin aktarılmasının planlandığı, taslak programı ekte sunulan etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/861/12379 bağlantısında yer alan katılım formunu 19 Şubat 2019, Salı günü saat 12:00’ye kadareksiksiz doldurmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

 

Ek :

- Taslak program (1 sayfa)

- Heyet listesi (1 sayfa)

İletişim için:
DEİK Avrasya Bölge Direktörlüğü
Batuhan Kurtaran, İş Konseyleri Koordinatör Yardımcısı
E-posta: bkurtaran@deik.org.tr | Tel: 0212 339 50 55