DUYURULAR

GENEL DUYURU // Gümrük Vergileri ve Tarife Kontenjanı Uygulanması Hk
( 09 Mayıs 2019 Perşembe )

Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, AB ya da Türk firmalarınca 01/01/2020 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste aşağıdaki bağlantıda yer almakta olup, bu ürünlere ilişkin itirazların Bakanlığa en geç 28/05/2019 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Yazıda devamla, başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası almış olması gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Başvurulara ilişkin formlara ulaşmak için tıklayınız
Bahse konu listeye ulaşmak için tıklayınız

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri :

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:
Mehmet CUMHUR Uzman T: 03122049943, cumhurm@ticaret.gov.tr
Fundagül BACI Uzman T: 03122049146, bacif@ticaret.gov.tr
Furkan E.KAHVECİ Uzman T: 03122049577, kahvecif@ticaret.gov.tr

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:
Muhammet HARTAVİ Uzman T: 0 3122049584, hartavim@ticaret.gov.tr
Osman SERT Uzman T: 0 3122049938, osmans@ticaret.gov.tr
Fatma Hilal YÜNEY Mühendis T: 0 3122049296, yuneyf@ticaret.gov.tr
Neslihan YAVUZ Uzman Yrd. T: 0 3122049594, yavuzne@ticaret.gov.tr