DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Wet Blue Deri İhracatı - DFİF Oran Değişikliği Hk.
( 13 Mayıs 2019 Pazartesi )

10 Mayıs 2019 tarih 30770 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF)” kararında;

- 41.01-41.02 ve 41.03 GTİP’na dahil işlenmiş deri ve kösele dışında kalan pikle deri dahil her türlü hayvan derileri ve postlar ile 4104.11 ve 4104.19 GTİP’na dahil kromlu deriler (yarma deriler hariç) 50 cent/kg karşılığı TL; 4105.10 ve 4106.21 GTİP’na dahil kromlu deriler FOB ihraç bedelinin %20’si karşılığı TL fon kesintisi uygulanacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yrd.

- İlgili Resmi Gazete


Ayrıntılı Bilgi İçin: Haldun Sayı