DUYURULAR

MEVZUAT // 2010/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
( 28 Mayıs 2018 Pazartesi )

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği’nden (İTKİB) alınan bir yazıda, 2010/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında bahse konu Tebliğ’in ekinde fasıl ve gümrük tarife pozisyonu belirtilen eşyanın serbest dolaşıma girişinin ülke ayrımı gözetilmeksizin ileriye yönelik kayda alınmak suretiyle izlendiği ifade edilmektedir.

Aynı yazıda, ilgili Tebliğ’in 4. maddesinde "Kayıt belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK III'de yer alan "Kayıt Belgesi Başvuru Formu"nun tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Kayıt merkezlerinden birine iletilmesi gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir."hükmünün amir olduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, 18/07/2018 tarihinden itibaren 42.02, 42.03 tarife pozisyonları ve 61. 62. 63. 64. fasıllar altında sınıflandırılan Çin Halk Cumhuriyeti menşeli eşyaya ilişkin yapılacak kayıt belgesi başvurularında ekte yer alan bilgi ve belgelerin İTKİB Genel Sekreterliği’ne sunulması gerektiği ve anılan bilgi ve belgelerin Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun görülmesi halinde sonuçlandırılabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

  

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

EK:Gerekli Bilgi ve Belgeler (5 sayfa)


Ayrıntılı Bilgi İçin: Şevin İstanbulluoğlu

-- Gerekli Bilgi ve Belgeler_00009505.pdf