DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Helal Akreditasyon Tebliğ Taslağı
( 16 Ocak 2020 Perşembe )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda; Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak Helal Akreditasyon Kurumu'nun (HAK) kurulduğu ve HAK'ın temel faaliyet alanı olan helal akreditasyon hizmetine başlayabilmesi amacıyla Kurum görev ve iştigal alanı çerçevesinde alt mevzuat çalışmalarına devam edildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, 16 Ekim 2019 tarih ve 30920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik" kapsamında hazırlanan ve bir örneği bağlantıda sunulan "Helal Akreditasyonun Askıya Alınması, Kapsamının Daraltılması veya Geri Çekilmesine ilişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ Taslağı"na ilişkin uygulamaya esas alınmak üzere görüş ve önerilere ihtiyaç duyulduğu hususu da ayrıca belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu Tebliğ'e ilişkin görüş ve önerilerin TİM’e iletilmek üzere 27 Ocak 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize ( enformasyon@eib.org.tr ) gönderilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız
Görüş Formuna ulaşmak için tıklayınız