DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // ABD Pazar Analizi (Gıda) Raporu
( 13 Şubat 2020 Perşembe )

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki gıda birliklerince, Türk gıda ürünlerinin Amerika Birleşik Devletlerindeki pazar payımın artırılmasına yönelik tanıtım yapılması amacıyla “tanıtım projesi”hayata geçirilmiştir. Bahsi geçen proje kapsamında, gıda harcamaları 740 Milyar $ olan ABD pazarında tanıtım faaliyetleri öncesinde detaylı bir pazar araştırması gerçekleştirilmiştir. Pazar araştırması sonucunda edinilen çıktılar, 17 Şubat 2020 tarihi itibari ile ihracatçılarımızın erişimine EİBKolay ( https://uye.eib.org.tr/ ) portalı üzerinden sunulacaktır.


Böylelikle firmalarımız sektörleri ve ürünlerine yönelik:
  Sonuç Raporu,
· ABD İhracat Rehberi,
· Gümrük Tarifeleri (Ürün Bazlı),
· Ürün Raf Fiyatları (Süpermarketler)’na

ilişkin verilere ulaşabileceklerdir. 

Proje kapsamında tanıtım faaliyetlerine 2020 yılının ikinci çeyreği itibari ile başlanacak olup, faaliyetleri takip etmek isteyen firmalarımızın ayhan.karabulut@eib.org.tr e-posta aracılığıyla iletişime geçmeleri beklenmektedir.

 Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter


Ayrıntılı Bilgi İçin: Ayhan Karabulut