DUYURULAR

MEVZUAT // AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri
( 29 Ağustos 2019 Perşembe )

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; ilişikte konu başlıkları, karar, tüzük ve direktif numaraları yer alan tarım mevzuatındaki değişikliklerin Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetelerinde yayımlandığı belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

EK: AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri (3 sf.).

AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

1. Tarım ürünleri piyasasına dair ortak kuralların oluşturulması hakkında 1308/2013/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’ne uygun olarak bazı ürünlerin korunmasına ilişkin 2019/1322/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü , AB Resmî Gazetesi’nin 6 Ağustos 2019 tarihli ve L 206 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

2. Hayvan beslemede kullanılan yem katkı maddelerine ilişkin 1831/2003/AT sayılı AP ve Konsey Tüzüğü bağlamında bazı yem katkı maddelerinin onaylanması hakkında 2019/1324, 2019/1313, 2019/1314, 2019/1315, 2019/1289, 2019/1290 ve 2019/1125 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmî Gazetesi’nin L 206, L 205, L 203 ve L 177 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.

3. Bazı üye ülkelerde rastlanan Afrika domuz gribi ile ilgili alınan hayvan sağlığı tedbirlerine dair 2014/709/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı’nı tadil eden 2019/1336, 2019/1327, 2019/1270, 2019/1247, 2019/1212 ve 2019/1185 sayılı Komisyon Uygulama Kararları, AB Resmî Gazetesi’nin L 209I, L 206, L 200, L 194, L 191 ve L 185 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.

4. Yeni gıdalara ilişkin 2015/2283/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’ne uygun olarak bazı yeni gıdaların piyasaya sunulmasına dair 2019/1294/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi’nin 2 Ağustos 2019 tarihli ve L 204 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

5. GDO içeren bazı ürünlerin piyasaya sunulmasına dair 2019/1300, 2019/1301, 2019/1302, 2019/1303, 2019/1304, 2019/1305, 2019/1306, 2019/1307, 2019/1308 ve 2019/1309 sayılı Komisyon Uygulama Kararları, AB Resmî Gazetesi’nin 2 Ağustos 2019 tarihli ve L 204 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

6. Bazı ürünlerin AB’de geleneksel özellikli ürün olarak tescil edilmesine ilişkin 2019/1288/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi’nin 1 Ağustos 2019 tarihli ve L 203 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

7. Slovakya’da rastlanan Afrika domuz gribi ile ilgili alınan geçici tedbirlere dair 2019/1273/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmî Gazetesi’nin 30 Temmuz 2019 tarihli ve L 201 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

8. Yabancı türler listesinin güncellenmesine ilişkin 2016/1141/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nü tadil eden 2019/1262/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi’nin 26 Temmuz 2019 tarihli ve L 199 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

9. Deniz ekosistemleri ve balıkçılık kaynaklarının korunması hakkında 2019/1241/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi’nin 25 Temmuz 2019 tarihli ve L 198 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

10. Nijerya menşeli kuru fasulye ithalatının askıya alınmasına dair 2015/943/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nü tadil eden 2019/1256/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi’nin 24 Temmuz 2019 tarihli ve L 196 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

11. Köpek, kedi ve gelincik ticareti için gerekli sağlık sertifikalarına dair 92/65/AET sayılı Konsey Tüzüğü’nü tadil eden 2019/1206/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmî Gazetesi’nin 16 Temmuz 2019 tarihli ve L 190 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

12. AB’nin muz ithalatında tercihli gümrük vergisinin geçici olarak askıya alınması uygulamasının Guatemala menşeli muz ithalatı için uygun bulunmadığına dair 2019/1203/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmî Gazetesi’nin 15 Temmuz 2019 tarihli ve L 189 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

13. Akdeniz kılıç balığı için çok yıllı kurtarma planı hakkında 1967/2006 ve 2017/2107 sayılı Tüzükleri tadil eden 2019/1154/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi’nin 12 Temmuz 2019 tarihli ve L 188 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

14. Bazı gıda ve bitki ürünlerinin içerisinde veya üzerinde kabul edilen azami kalıntı seviyelerinin belirlenmesine dair 396/2005/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2019/1176/AB sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi’nin 11 Temmuz 2019 tarihli ve L 185 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

15. Jelatin, iç organlar ve kuyrukyağı ithalatına dair 142/2011/AB sayılı Komisyon Tüzüğü’nü tadil eden 2019/1177/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi’nin 11 Temmuz 2019 tarihli ve L 185 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

16. Organik üretim, organik ürünlerin etiketlenmesi ve organik ürünlerin ithalatı hakkında AB-San Marino İş birliği Komitesi’nde AB pozisyonunun belirlenmesine dair 2019/1178/AB sayılı Konsey Kararı, AB Resmî Gazetesi’nin 11 Temmuz 2019 tarihli ve L 185 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

17. “Ayrshire New Potatoes/ Ayrshire Earlies” ve “Jambon du Kintoa” adlı ürünlerin AB’de coğrafi işaret olarak tescil edilmesine dair 2019/1173 ve 2019/1126 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmî Gazetesi’nin L 184 ve L 177 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.

18. AB'ye belirli hayvan ve taze et ihraç etmeye yetkili üçüncü ülke, bölge veya bölümlerin listesine ilişkin 206/2010/AB sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2019/1162/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi’nin 8 Temmuz 2019 tarihli ve L 182 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

19. Bitki koruma ürünlerinin piyasaya arzı ile ilgili kurallara dair 1107/2009/AT sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’ne uygun olarak aktif maddelerin onayı hakkında 2019/1137 ve 2019/1138 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmî Gazetesi’nin 4 Temmuz 2019 tarihli ve L 180 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

20. Hayvansal gıdaların Resmî kontrollerine dair 2074/2005/AB sayılı Komisyon Tüzüğü’nü tadil eden 2019/1139/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi’nin 4 Temmuz 2019 tarihli ve L 180 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

21. AB-Gambiya Sürdürülebilir Balıkçılık Ortaklığı Anlaşması’nın uygulanmasına dair 2019/1332/AB sayılı Konsey Kararı ve balıkçılık olanaklarının belirlenmesine ilişkin 2019/1333/AB sayılı Konsey Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi’nin 8 Ağustos 2019 tarihli ve L 208 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

22. AB-Ukrayna Ortaklık Anlaşması kapsamında kanatlı eti ve ürünleri için tercihli tarife uygulamalarında yapılan değişikliklere dair 2019/1320/AB sayılı Konsey Kararı, AB Resmî Gazetesi’nin 6 Ağustos 2019 tarihli ve L 206 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

23. Bazı coğrafi işaretlerde yapılan değişikliklere ilişkin 2019/1321 ve 2019/1209 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmî Gazetesi’nin L 206 ve L 191 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan