DUYURULAR

GENEL DUYURU // AB İthalatında Kontrol Sıklığı
( 25 Temmuz 2019 Perşembe )

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda; ülkemiz menşeli bazı tarım ürünlerinin AB’ye ithalatında tabi olduğu kontrol sıklıklarına ilişkin olarak Avrupa Komisyonundan Haziran ayı içinde alınan bilgilendirme yazısı özetlenmektedir. Bu çerçevede;

- Komisyon nezdinde faaliyet gösteren “Bitki, Hayvan, Gıda ve Yem Daimi Komitesi”nde ülkemiz menşeli kuru kayısılarda kimlik ve fiziksel kontrol sıklığının %20’den %10’a düşürülmesi ve çiğ kayısı çekirdeklerinin siyanit sebebiyle söz konusu mevzuat kapsamına alınmasına ilişkin değişikliklerinin yapılmak istendiği,

- Söz konusu değişiklikleri içeren 669/2009/EC sayılı Tüzüğün 2019 yılı Temmuz başından itibaren uygulanmasının beklendiği,

- Tatlı biber, nar, asma yaprağı, karpuz çekirdeği, mandalina ve portakallarda pestisit kalıntıları veya aflatoksin nedeniyle 2018 ve/veya 2019 yıllarında tekrar eden uyumsuzlukların tespit edildiği,

- Ülkemiz menşeli asma yaprağı ve içeriğinde %20’den fazla asma yaprağı içeren ürünlerin AB’ye ithalatta kontrol sıklığına ilişkin Tüzüğün Ekim sonuna kadar gözden geçirileceği,

- 6 Temmuz 2018 itibariyle yürülüğe giren yeni bir uygulamayla üye ülkelerin yetkili kurumlarının Avrupa Komisyonu’na pestisit kalıntıları nedeniyle uygunsuz bulunan ve sınırlarda reddedilen ürünlere ilişkin bildirim yapmakla yükümlü olduğu, söz konusu kalıntıların kaynağının araştırılması ile üçüncü ülkelerden ihraç edilen ürünlerin AB’nin sağlık ve gıda güvenliği ile ilgili ithalat gerekliliklerine uygunluğunun geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacağı,

ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Firat Bozkurt