DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Ayçiçeği Tohumu Gümrük Vergisi
( 25 Temmuz 2019 Perşembe )

25.07.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimine Ek Cumhurbaşkanı Kararı ile aşağıdaki tabloda belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) “Bazı ülkelerden ithal edilen "diğerleri" kategorisindeki ayçiçeği tohumu” için 8 Nolu dipnot eklenerek gümrük vergisi oranları yeniden belirlenmiştir.

8 Nolu dipnota göre; Malezya, Güney Kore ve Avrupa Birliği ülkelerinin de aralarında olduğu birçok ülkeden ithal edilen ayçiçeği tohumunda gümrük vergisi oranı 31 Ocak 2020'ye kadar % 20 olarak uygulanacaktır.

Söz konusu ürünün Bosna Hersek'ten ithalinde ise gümrük vergisi uygulanmayacaktır. Singapur'dan ithalinde bu yıl sonuna kadar % 16,8, 31 Ocak 2020'ye kadar % 13,5 gümrük vergisi alınacaktır.

Bu kararın yayımı öncesinde Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 20 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmayacaktır.

İlgili Karar yayımlandığı tarihten (25.07.2019) itibaren yürürlüğe girecek olup, Karara http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190725-16.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRKAMAZ
Genel Sekreter

Ayrıntılı Bilgi İçin: Nehir Balkan