DUYURULAR

DEVLET DESTEKLERİ // Kağıtsız Beyanname ( Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi)
( 22 Ağustos 2019 Perşembe )

Bilindiği üzere, 24.05.2019 tarih ve 30783 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca, 20/08/2019 tarihi itibariyle ihracata ilişkin gümrük beyannameleri sadece elektronik ortamda düzenlenecek olup kağıt nüshaları düzenlenmeyecektir.

Bu nedenle, 20.08.2019 ve sonrası gerçekleştirilen ihracatlara yönelik olarak tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımları kapsamında;

- Destek başvurusunda gümrük beyannamesinin kağıt nüshalarının ibrazı aranmayacaktır.

- Destek başvurusuna konu gümrük beyannamesi numaralarının kalem bilgisini de içerecek

şekilde, ekte bir örneği yer alan, firmanız tarafından yazılı olarak beyanınız aranacak olup, hak ediş hesaplamaları söz konusu beyanname bilgilerine istinaden gerçekleştirilecektir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Kemal COŞKUN

Genel Sekreter Vekili

 

Ek:İlgi Resmi Yazımız ve Ekleri için lütfen tıklayınız: http://upload.eib.org.tr/20150512/00000000007562.pdf

Not:Beyan formu örneğine; http://www.eib.org.tr/destek-tarimsal-urunlerde-ihracat-iadesi-2018-12.asp adresinden ulaşılabilir.

 

 

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Ramazan Tucdan