DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // ABD / Anti-Damping ve TEV İdari Gözden Geçirme Soruşturması
( 05 Temmuz 2019 Cuma )

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli “yumurtasız, pişirilmemiş, dondurulmamış makarnalar” (1902.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı 1996 yılından bu yana, “inşaat demiri” (7213.10, 7214.20, 7228.30, 7215.90, 7221.00, 7222.11, 7222.30, 7227.20, 7227.90, 7228.20 ve 7228.60 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 2017 yılından bu yana anti-damping ve telafi edici vergi (countervailing duty) önlemleri uygulandığı ifade edilmektedir.

Ayrıca, 1 Temmuz 2019 tarihli ABD Resmi Gazetesi’nde yer alan bildirimlerde, tarafların mevcut anti-damping önlemleri kapsamında 1 Temmuz 2018 – 30 Haziran 2019 dönemi, telafi edici vergi önlemleri kapsamında ise 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 dönemi için idari gözden geçirme soruşturması açılması yönünde ABD Ticaret Bakanlığı’na Temmuz ayı sonuna kadar başvuruda bulunabilecekleri belirtilmektedir.

Aynı yazıda devamla, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği (TİM) tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınan Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın 7. maddesi uyarınca, ihracatçı firmalarımızın talebiyle yürürlükteki sübvansiyon önlemlerine yönelik açılan idari gözden geçirme soruşturmalarında, anılan Uygulama Usul ve Esasları kapsamında yer alan firma desteklerinden yararlanmak isteyen ihracatçı firmalarımızın soruşturmayı yürütecek kuruma başvurularını yapmadan önce hizmet alacakları avukatlık/danışmanlık firmasına yaptırdıkları ve soruşturmanın muhtemel sonuçlarını gösterir çalışmayla birlikte üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne başvurarak TİM’in uygun ve Bakanlığımızın olumlu görüşünü alması gerektiği, ayrıca Bakanlığımızın olumlu görüşünü almadan yürürlükte olan sübvansiyon önlemlerinin gözden geçirilmesi için ilgili ülke makamlarına başvuru yapan firmaların, başvuru yaptıkları soruşturma ile bu soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren sonraki 2 yıl boyunca başlatılacak diğer tüm soruşturmalar içim mezkur Uygulama Usul ve Esasları kapsamındaki hiçbir destekten faydalanamadığı belirtilmiştir.

Anılan bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-07-01/pdf/2019-13985.pdf bağlantısından ulaşılabilmektir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Vekili

Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan