DUYURULAR

FUAR VE HEYET // Seafood Expo Global 2020 Fuarı
( 01 Ağustos 2019 Perşembe )

İstanbul İhracatçı Birlikleri’nden alınan bir yazıda, Brüksel/Belçika’da 21-23 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Seafood Expo Global – Global Su Ürünleri 2020 Fuarı’na yönelik olarak Genel Sekreterli klerince 16. kez Türkiye milli katılımı organize edilmesi planlandığı ifade edilmiştir.

Aynı yazıda devamla, 2020 yılında 28.si düzenlenecek olan Global Su Ürünleri Fuarı’nın, su ürünleri sektöründe dünyanın en önemli fuarı olarak kabul edildiği ve her yıl 1.800’ün üzerinde katılımcıya ev sahipli ğ i yaptığı, 2019 yılında Türkiye Tanıtım Standı da yer alan fuarda; muhtelif deniz ürünleri üreticisi ve ihracatçısı 14 Türk firmasının yakla ş ık 600 m2’lik alanda, Türkiye milli katılımı ile “Turkey: The Dreamland of Seafood” ve “Turkey: Discover the Potential”konseptleriyle ürünlerini ziyaretçilere sunma imkânı bulduğu bildirilmiştir.

Bahse konu fuara ba ş vuruda bulunmak isteyen üyelerimizin 29 A ğ ustos 2019 Per ş embe günü saat:17:30’a kadar ekte yer alan ön ba ş vuru formunu doldurarak, İstanbul İhracatçı Birlikleri’nin 0212 4540501-02 numaralı faksına veya suurunleri@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

   

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

EK: Seafood Expo Global 2020 Fuarı Ön Ba ş vuru Formu (1 Sayfa)

Bilgi için irtibat:

Su Ürünleri Sektör Ş ubesi

Celal Özcan

Tel: 0212 454 05 88

Faks: 0212 454 05 01 – 02

E-Mail:suurunleri@iib.org.tr


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan

-- Seafood Expo Global 2020 Ön Başvuru Formu_00010401.pdf