DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Vietnam'a İhracat
( 31 Temmuz 2019 Çarşamba )

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Vietnam özelinde, orman ürünleri, maden, metal, demir çelik, demir dışı metaller ve, mücevher sektörlerinde anılan ülkeye ihracat imkânlarının ve muhtemel bir Serbest Ticaret Anlaşmasına (STA) ilişkin değerlendirmelerin, potansiyelin gerçekleştirilmesinin önündeki kısıtların tespiti ve bunlara yönelik atılması gereken adımlar ile ihracat projeksiyonlarının belirlenmesi amacıyla Bakanlıklarınca yürütülen çalışmalar kapsamında bahsi geçen sektörlerde STA’ların ve sektörün ilgili firma temsilcilerinin görüşlerinin alınmasına ihtiyaç duyulmakta olduğu ifade edilmektedir.

Anılan ülkeye ilişkin ülke sektör sunumu ekte yer almakta olup, söz konusu sektörlerde adı geçen ülkeye potansiyel arz ettiği düşünülen ürün/ürün grupları ve olası bir STA’ya ilişkin ilgili kuruluş ve ilgili firma temsilcilerinin görüş ve önerilerinin, firma unvanları ve değerlendirmeleri belirtilmek suretiyle 31/07/2019 Çarşamba günü saat 16:00’a kadar tarim2@eib.org.tr adresine iletmeniz beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Ek: Sunum (10 slayt).


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan

-- Vietnam Sunum_00010394.pdf