DUYURULAR

TOPLANTI // Amerika'ya Mobilya İhracatı Hk.
( 26 Ağustos 2019 Pazartesi )

27.08.2019(yarın) Salı günü ülkemizle ABD arasında yürütülmekte olan ticaret müzakereleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan “100 Milyar Dolar Hedef Pazar Amerika Çalışma Toplantısı”nda dile getirilmek üzere, Amerika’ya mobilya ihracatı hakkında gündeme alınmasını istediğiniz konular, varsa görüşleriniz ve/veya yaşanan sorunlar ile çözüm önerilerinin 27.08.2019 saat 12:00’kadar ibrahim.demir@eib.org.tr adresine iletilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla,


Ayrıntılı Bilgi İçin: İbrahim Demir