DUYURULAR

MEVZUAT // Moldova’ya İhracat
( 27 Ağustos 2019 Salı )

İzmir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; Moldava’ya yapılacak ihracat işlemlerinin “Moldova Cumhuriyeti 17.10.2018 tarih ve 938 no.lu Hükümet Kararnamesi – Gıda Güvenliği Ulusal Kurumunun Denetimine Tabi Ürünlerin Sınırdan Geçmesine İlişkin Yönetmelik (Yayın tarihi: 19.10.2018, Yayınlandığı Gazete: Monitorul Official Nr.398-399 Makale No:1044 Yürürlüğe Girdiği Tarih: 19.10.2018) ve ekleri” kapsamında yürütülmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Söz konusu Yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Belgeler/DB_Bitki_Sinir/Moldova_Cumhuriyeti-Gida_Guvenligi_Ulusal_Kurumu_Denetimine_Tabi_Urun_Sinir_Gecis_Yonetmelik.pdf

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Kişinev Ticaret Müşavirliği

Tel: (00 373) 22 22 22 28
Faks: (00 373) 22 21 16 40

E-posta: kisinev@ticaret.gov.tr


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan