DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Ahşap Ambalaj Malzemeleri (ISPM 15)
( 28 Haziran 2019 Cuma )

Tarım ve Orman Bakanlığı-İzmir İl Zirai Karantina Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesine (IPPC) taraf olan üye ülkeler, ihraç yolu ile ülkelerine gelen mal ve malzeme ile birlikte taşıma, koruma gibi amaçlarla kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin FAO tarafından yayınlanan ISPM-15 (Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemleri- Ahşap Ambalaj Materyali) standardına uygun olarak ısıl işleme tabi tutulmasını istediği, ISPM-15 standardına göre ısıl işlem uygulaması yapılmamış ahşap malzemesinin kullanıldığının tespit edilmesi durumunda, gelen ihraç ürününün ambalaj malzemesi ile birlikte veya sadece ahşap ambalaj malzemesini iade ettikleri belirtilmiştir.

Aynı yazıda devamla, şuan uygulamada olan 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik” kaldırılarak yeni yönetmelik 25 Mayıs 2019 tarih ve 30784 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandığı ve yeni yönetmeliğin yürürlük tarihinin de 01/01/2020 olarak belirlendiği bildirilmekte olup, anılan yeni yönetmelikte, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemesinin paydaşları olan izin belgeli işletmeler, ihracatçılar ve piyasada ikinci elçi olarak tabir edilen tedarikçilere eşit sorumluluklar yüklendiği ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi (IPPC) kapsamında, zararlı organizmaların ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ile taşınması ve yayılmasını önlemek ve ülkemizin uluslararası piyasalarda saygınlığını artırmak amacıyla, izin belgeli işletmelerin yönetmeliğe uygun ahşap malzemesi üretmesi ve ihraç etmesi, alınan olumsuz geri bildirimlerin asgari düzeye indirilmesine katkı sağlayacak olup, bu konuya üyelerimizin azami dikkat göstermesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan