DUYURULAR

TOPLANTI // Kekik Toplantısı Toplantı Gündemi
( 11 Haziran 2019 Salı )

İlgi: 31.05.2019 tarihli duyurumuz.

Kekikte PAs sorununun çözümüne yönelik Kodeks Alimentarius Komisyonu tarafından yayımlanan ve Avrupa Birliği tarafından da referans alınan “Code of Practice for Weed Control to Prevent and Reduce Pyrrolizidine Alkaloid Contamination in Food and Feed” dokümanı dikkate alınarak üretimin en yoğun olduğu Denizli ilinde 12-13 Haziran 2019 tarihlerinde İl Müdürlüğü binasında konunun tüm yönleriyle değerlendirileceği bir toplantı yapılacağı duyurulmuştu.

Bu defa, Denizli Tarım İl Müdürlüğü’nden alınan toplantı gündemi ekte iletilmekte olup, söz konusu toplantıya katılım durumunuzun 11 Haziran 2019 Salı günü mesai bitimine kadar aşağıdaki form aracılığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün sinan.arslan@tarimorman.gov.tr ve Genel Sekreterliğimizin tarim2@eib.org.tr e-posta adreslerine bildirilmesi beklenmektedir

Bilgilerinize sunulur.

 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Ek: Toplantı Gündemi (1 sayfa)

Katılım sağlayacak kişinin:

Adı Soyadı :
Telefon numarası :
Firma Adı :


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan

-- Toplantı Gündemi_00010310.pdf