DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Doğaltaş Sektörü UR-GE Projesi Başvuruları
( 20 Temmuz 2018 Cuma )

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu tarafından tüm Türkiye'de faaliyet gösteren ihracat potansiyeli olup ihracat yapmayan veya çok az bir ihracat geliri olan EİB üyesi firmaların hem ihracat yapmalarını sağlayacak hem de hali hazırda yaptıkları ihracatlarını artıracak şekilde eğitim ve danışmanlık faaliyetleri düzenlenmek ve hedef pazarlara yönelik yurtdışı pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilmek amacıyla Birliğimiz koordinasyonunda "Doğaltaş Sektöründe İhracat Koçluğu ve İşbirliği Kümesi" oluşturulması kararlaştırılmıştır.

Bilindiği üzere, 2010/8 sayılı "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" (kısaca UR-GE) çerçevesinde şirketlerin katılımları ile oluşturulacak UR-GE projesi kapsamında;

- İhtiyaç Analiz Bedelleri %75 oranında,
- Tanıtım Giderleri%75 oranında,
- Eğitim/Danışmanlık Alım Giderleri %75 oranında,
- Yurt Dışı Pazarlama Faaliyet Giderleri %75 oranında,
- Alım Heyeti Faaliyet Giderleri %75 oranında,
- Bireysel Danışmanlık Alım Giderleri %70 oranında desteklenmektedir.

Söz konusu proje kapsamında yer almak isteyen firmalarımızla öncelikli olarak ihtiyaç analizi gerçekleştirilecek ve bu analiz sonucuna göre yapılacak olan eğitim ve danışmanlık programlarına katılan firmalarımızın yurtdışı pazarlama, fuar ziyareti, sektörel ticaret heyetleri ve alım heyetleri gibi ortak pazarlama faaliyetlerine katılmaları mümkün olacaktır.

Bahse konu projeye katılacak firmalarımız %75 oranında devlet desteğinden yararlandırılacak olup, Ege Maden İhracatçıları Birliğince alınan karar çerçevesinde %75'lik tutar prefinanse edilecek ve katılımcı firmalar katılacakları her faaliyet için sadece % 25'lik tutarı ödeyeceklerdir. (Örnek olarak ihtiyaç analizi ile belirlenecek bir hedef ülkeye yönelik gerçekleştirilecek pazar araştırması ve alıcı firmalar ile ikili görüşmeleri içeren sektörel ticaret heyetinin maliyeti yol, konaklama ve eşleştirme hizmetleri dahil 4.000 $ olarak belirlenmiş ise katılımcı firmalarımız net %25 tutar olan 1000$ ı ödeyecekler, Devlet desteğinden peşin faydalanacaklardır.)

Bu kapsamda, "Doğaltaş Sektöründe İhracat Koçluğu ve İşbirliği Kümesi" projesine katılmak suretiyle yukarıda belirtilen desteklerden yararlanmak isteyen ve son iki takvim yılında (2016-2017) ihracatları 1 milyon $ altında olan üyelerimizin ekte yer alan dokümanları 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Genel Sekreterliğimiz Sanayi ve Maden Şubesine (Atatürk Caddesi No:382, Kat:3 Alsancak 35220 İzmir) elden veya kargo ile ulaştırmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

1 - PROJE EK 1-B Katılımcı Şirket Bilgi Formu (1 Sayfa )
2 - PROJE EK 1-C Katılımcı Firma Dilekçe Örneği (1 Sayfa )

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Gizem Aksu