DUYURULAR

GENEL DUYURU // Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması
( 20 Mayıs 2019 Pazartesi )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda; sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, AB ya da Türk firmalarınca 01.01.2020 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listeye aşağıdaki link aracılığı ile ulaşılabilmekte olup, bu ürünlere ilişkin itirazların Ticaret Bakanlığı’na en geç 28/05/2019 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerektiği, başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası alınmış olması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Başvurulara ilişkin formlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşya listesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Eda Biricik