DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Vietnam'a İhracat İmkanları
( 26 Temmuz 2019 Cuma )

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Vietnam özelinde maden, metal, demir çelik, demir dışı metaller sektöründe anılan ülkeye ihracat imkanlarının ve muhtemel bir Serbest Ticaret Anlaşması’na (STA) ilişkin değerlendirmelerin, potansiyelin gerçekleştirilmesinin önündeki kısıtların tespiti ve bunlara yönelik atılması gereken adımlar ile ihracat projeksiyonlarının belirlenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bahsi geçen sektörlerde STA’ların ve sektörün ilgili firma temsilcilerinin görüşlerinin alınmasına ihtiyaç duyulduğu iletilmiştir.

Bu çerçevede, Vietnam’a potansiyel arz ettiği düşünülen ürün/ürün grupları ve olası bir STA’ya ilişkin görüş ve önerilerin en geç 30/07/2019 Salı günü mesai bitimine kadar sanayi@eib.org.tr  adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: İlayda Bedir