DUYURULAR

TOPLANTI // Maden Sektör Çalıştayı
( 08 Kasım 2019 Cuma )

Ege Maden İ hracatçıları Birli ğ imiz ev sahipli ğ inde; BAİB, DENİB, İMMİB işbirliği ve Madencilik Sektörümüzde yer alan sivil toplum örgütlerinin tamamına yakınını çatısı altında bulunduran Maden Platformu’nda yer alan (Agrega Üreticileri Birliği, Altın Madencileri Derneği, Aydın Sanayi Odası, Çanakkale Madenciler Derneği, Denizli İhracatçılar Birliği, Ege Bölgesi Madenciler Derneği, Ege Maden İhracatçıları Birliği, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Kireç Sanayicileri Derneği, Kömür Üreticileri Derneği, Seramik, Cam ve Çimento Ham maddeleri Üreticileri Birliği, T. Mermer Doğal taş ve Makinaları Üreticileri Birliği,Türkiye Madenciler Derneği, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı) Sivil Toplum Kuruluşlarımızın katkılarıyla 15-17 Kasım 2019 tarihleri arasında İzmir Swiss Otel’de “Sürdürülebilir Madencilik” temasıyla “III. Madencilik Çalıştayı" düzenlenecektir.

 

Sektörümüz açısından büyük önem taşıyan ve ana oturumları 16 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Çalıştay’a katılım için aşağıda iletilen bağlantıda yer alan formun en geç 12 Kasım 2019 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir . Söz konusu çalıştaya İzmir dışından katılım sağlayacak olan üye firmalarımızın bir yetkilisinin program kapsamındaki konaklama hizmeti Birliğimizce karşılanacaktır. Etkinlik otelinde yer kalmaması durumunda katılımcılarımızın yakın otellerde konaklamaları sağlanacaktır.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

 

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

Katılım formu linki: https://www.registerpicker.com/motto/eib2019.asp?KONGREid=221


 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Gizem Aksu