DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // ULUSAL MESLEK STANDARDI GÜNCELLEME HK.
( 27 Şubat 2019 Çarşamba )

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’ nden alınan bir yazıda; Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) koordinasyonunda, maden sektöründe yürütülen çalışmalar kapsamında 2014 yılı içerisinde ‘Mermer-Doğaltaş Ocakçısı (Seviye 3), ‘Mermer-Doğaltaş Ocakçısı (Seviye 4)’ ve ‘Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı (Seviye 4)’ Ulusal Yeterliliklerinin hazırlandığı ve yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Aynı yazıda, 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 252nci maddesinin 3üncü fıkrasında “Yürürlükte olan meslek standartları en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilir denmektedir. Ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin güncellenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasların yönetmelikte” belirlendiği hükmünün amir olduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, maden sektöründe hazırlanan ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin güncelleme çalışmalarında kullanılmak üzere görüş ve değerlendirmelerin 4 Mart 2019 tarihine kadar mevzuat@tim.org.tr adresine iletilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Çiğdem ÖNSAL

Genel Sekreter Yardımcısı


Ayrıntılı Bilgi İçin: Tanju Kahraman