DUYURULAR

TOPLANTI // Genel Kurul Listeleri-Maden
( 05 Nisan 2019 Cuma )

İlgi: 21/03/2019 tarih ve 2056 sayılı duyurumuz.

Bilindiği üzere, ilgi ’de kayıtlı duyumuzda Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısının 19 Nisan 2019 Cuma günü saat 16:00’da, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmaması halinde ise ikinci toplantısının 26 Nisan 2019 Cuma günü saat 14:30’da gerçekleşeceği bildirilmiş ve Birliğimiz 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına katılabilecek firma listesi üyelerimiz ile paylaşılmıştı.

Söz konusu liste, Genel Sekreterliğimiz hizmet binasında askıya çıkarılmış olup, üç gün süreyle (05.04.2019 Cuma saat 08.30 ile 08.04.2019 Pazartesi saat 17.30 arasında) üyelerimizin incelemesine sunulacaktır. İlan süresince listeye yapılacak itirazlar Genel Sekreterliğimiz tarafından incelenecek ve en geç iki gün içinde karara bağlanacaktır.

Tüzel ve gerçek kişiler adına genel kurula katılacak temsil ve ilzama yetkili temsilciler, genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 3 iş günü öncesine kadar (16 Nisan 2019 Salı günü saat 17:30’a kadar) Genel Sekreterlik kayıtlarına geçmiş olması kaydıyla verilecek ekteki temsilci görevlendirme yazılarını, imza sirkülerinin aslı ve fotokopisi ile birlikte Genel Sekreterliğimize sunmaları gerekmektedir (İmza sirküleri asılları görüldükten sonra firma yetkilisine iade edilecektir).

Ayrıca, genel kurula katılacak üyelerin genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 3 gün önce (16 Nisan 2019 Salı günü saat 17:30’a kadar) varsa geçmiş dönemlere ait ve cari yıl itibariyle aidat borçlarını ödemiş olmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak aidat borcu ödemeleri toplantıya giriş hakkı vermemektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

EK:

-Katılım Bildirim Yazısı Örneği (1 sayfa)

-Temsilci Bildirim Yazısı Örneği (1 sayfa)

Ayrıntılı Bilgi İçin: Emre Gulaçtı

-- KATILIM BİLDİRİM YAZISI_00010122_00010183.docx
-- TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI_00010121_00010184.docx