EİB - BASİFED İhracat Akademisi

EİB-BASİFED - İhracat Akademisi

16 Ekim - 15 Kasım 2018

Haftada 2 Gün 17:30 - 19:30

Ülkeler arası sınırların yakın, rekabetin çok keskin, müşterilerin ürüne bağımlılığının azaldığı, tüketicilerin yeni alışkanlıklar ve tüketim davranışları geliştirdiği ve bu bağlamda yeni iş modelleri üzerinde odaklanmayı gerektiren bir ticaret ortamında şirketlerin varlıklarını korumak zorunda oldukları bir gerçektir. Bu nedenle; şirketlerin kendilerini tanımaları, nerede olduklarını, ne yapabileceklerini, dış ticarete ne kadar hazır olduklarını bilmeleri, dönüşümü bu dinamiklerle sağlamaları büyük önem taşımaktadır.

İhracat; ekonomik kalkınmanın temel araçlarından biridir. Düşen talepte, yaşanan iç krizlerde, rekabetin yoğun olduğu iş alanlarında var olmak, kendini korumak ve istikrarlı büyümeyi sürdürebilmek için dış pazarlara açılmak zorunludur.

Neden İhracat ?

 • Satış ve kârı artırmak
 • Dünya pazarlarından pay almak
 • İç pazara bağımlılığı azaltmak
 • Pazar dalgalanmalarını dengede tutmak
 • Fazla üretim kapasitesini satmak
 • Rekabet gücünü artırmak
 • İstihdam yaratmak
 • Teknolojik gelişimi sağlamak
 • Ürünün marka algısını geliştirmek
 • Yenilikçi ürün algısını geliştirmek
 • Uluslararası iş kültürünü geliştirmek

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) – BASİFED işbirliğinde düzenlenen İhracat Akademisi Eğitim Programı, şirketlerimize ihracat odaklı bir vizyon kazandırmayı hedeflemektedir.

Eğitim programı hafta içi 2 gün saat 17:30 – 19:30 saatleri arasında yürütülecek olup, 16 Ekim 2018 Salı günü başlayacak ve 15 Kasım 2018 Perşembe günü sona erecektir.

EİB Hizmet Binası, Alsancak, İzmir